Vi rodbehandler for at fjerne betændelsen og dermed bevare tanden funktionsdygtig. Hvis betændelsen i tanden ikke fjernes, vil der oftest komme tandpine og i værste fald tandbyld. Hvis betændelsen fortsætter, vil den brede sig ud gennem rodspidsen til kæbeknoglen.

Rodbehandling af en tand kan være nødvendig i flere tilfælde.

Du har et hul i tanden, der når helt ind til nerven, og der er enten betændelse i nerven, eller betændelsen har bredt sig ud i kæbeknoglen.

Du har en tand, hvor der tidligere har været lavet en stor fyldning. Nerven har taget så meget skade, at den er død.

Du har en tand, der har været udsat for et slag eller brud, et såkaldt traume. Et stykke af tanden er knækket af, hvorved nerven er blotlagt, eller tanden har fået et hårdt stød, hvorefter nerven er død.

Ved en rodbehandling renser vi den kanal, der ligger midt inde i hver rod. Ved rensningen fjerner vi det betændte væv, og når kanalen efter desinfektion er blevet steril, cementerer vi en gummiprop , såkaldt guttapercha, i den.

Når din tand er rodfyldt, kommer den for dig synlige del af behandlingen: en plastfyldning, hvis defekten har været lille, eller en krone, hvis tanden har været svækket. Som regel vil vi gerne have en observationsperiode efter rodbehandlingen, før vi tager stilling til om tanden kræver en krone.

Der er ikke to tænder der er helt ens. Der kan være næsten skjulte rodkanaler, der kan være sket forkalkning af rodkanalen, rødderne kan stritte i alle retninger, og der kan være små sidekanaler, vi ikke kan komme op i.

Det gør, at der desværre undertiden opstår komplikationer og problemer, enten under rodbehandlingen eller efterfølgende. I sådan en situation vil vi ofte anbefale en såkaldt rodresektion eller rodspidsoperation, hvor man via et snit i tandkødet går ind til rodspidsen, renser i området og lægger en fyldning på rodspidsen.

Smerter efter rodbehandling

En rodbehandling kan udføres helt uden smerter. Du har ingen smerter undervejs takket være bedøvelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan forekomme smerter og gener efterfølgende. Disse smerter bør dog være forbigående og skulle derfor forsvinde af sig selv inden for et par dage. Gør de ikke det, så skal du kontakte din tandlæge.

Rodbehandlinger er ret omfattende, hvorfor det ikke er unormalt at opleve ømhed, når bedøvelsen aftager. De efterfølgende smerter kan som regel holdes nede med smertestillende. Den mest almindelige årsag til, at der opstår smerter efter behandlingen er, at nerven er blevet påvirket. En undersøgelse vil dog være nødvendig for at finde den nøjagtige årsag. Når årsagen er identificeret, vil det være betydeligt lettere at indlede en effektiv behandling.

Hvad koster en rodbehandling?

Der findes ikke én fast rodbehandling pris. Ud fra vores prisliste kan du se, at prisen på behandlingen afhænger af antallet af kanaler. Der vil dertil være et grundgebyr og en beskeden pris pr. mellemseance. Ønsker du et prisoverslag, så du ved nøjagtigt, hvad rodbehandlingen kommer til at koste alt i alt, så kontakt os i dag.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvornår skal en tand rodbehandles?
A: Dine tænder bør blive rodbehandlet, når du har et hul i din tand, hvor der er gået betændelse i nerven eller kæbeknoglen. Du bør også blive behandlet, hvis du har en tand, der tidligere har fået en stor fyldning, hvorefter nerven er død pga. stor skade. Det samme gælder en traumetand, der tidligere har været udsat for brud eller slag, kan nerven også have taget så meget skade, at den senere dør.

Q: Hvad koster en rodbehandling?
A: Priserne for en rodbehandling afhænger af hvor mange kanaler, du skal have lavet. En fortand har f.eks. oftest kun én enkelt kanal, mens kindtænder har mellem to og fire. I forlængelse af det direkte beløb hører der et grundgebyr samt en overkommelig pris for hver mellemseance. Er du medlem af “danmark”, kan du få tilskud til behandlingerne.

Q: Hvordan foregår en rodbehandling?
A: Ved rodbehandlinger renser vi den centrale kanal i hver rod. Her fjerner vi det betændte væv. Kanalen bliver dernæst steriliseret og derefter cementeret med en gummiprop – en såkaldt guttapercha. Til sidst får din tand enten en plastfyldning eller en krone, alt efter hvor slemt påvirket tanden har været.

Bliv ringet op

    Dit navn

    Dit telefon nr.